Børnenes hjem eller børnehjem

​Selvom Mosegaarden først og fremmest er et bosted for børn, har vi som socialpædagogisk børne- og ungehjem naturligvis også et fagligt højt niveau. 

Faktisk er vi overbeviste om, at vores fagligt høje niveau og vores professionelle tilgang er en af årsagerne til, at vores børn giver udtryk for, at de trives og, at de er glade for at bo på Mosegaarden.

​Selvfølgelig taget i betragtning af, at det per definition er bedre, at bo hos sine forældre - omend det er en sandhed med modifikationer.

​Professionel kærlighed og ICDP er vores primære faglige tilgang.

Her følger en kort beskrivelse af metoderne, men det er en god ide at nærlæse metoderne, eller endnu bedre følge den stående invitation til at besøge Mosegaarden og se, hvordan vi arbejder i praksis.

Professionel kærlighed

​Vi bekender os til at give professionel kærlighed, fordi vi mener at vores børn har ret til og krav på et nærværende, omsorgsfuldt og kærligt børneliv. Vi er overbeviste om, at professionel kærlighed mellem pædagogen og barnet er et grundlag for barnets mentale udvikling.

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, at det vi kalder professionel kærlighed, ikke helt ligner den kærlighed, som hører privatlivet til. Den kan i stedet kaldes næstekærlighed eller pædagogik med hjertet.

​Vi er overbeviste om, at den energi og samhørighed, der er til stede, eller opstår i relationen mellem pædagogen og barnet, kan udvikle sig til ægte påskønnelse og respekt.

Med udgangspunkt i det, forsøger vi i fællesskab, det vil sige både medarbejdere og børn, at skabe et miljø, hvor nærvær, anerkendelse, påskønnelse, respekt, omsorg, opdragelse og den lige før nævnte professionel kærlighed er begreber og redskaber, som er afgørende for, at vi lykkes i vores arbejde.​

ICDP

ICDP (International Child Development Programme) er et forebyggelsesprogram, som er udviklet af to norske teoretikere, Henning Rye og Kartsen Hundeide. 

Der arbejdes med ICDP i mange dele af Norden og har til formål at optimere udsatte børns udviklingsbetingelser i de sociale tilbud.

​​ Centralt for ICDP er, igennem positive og anerkendende relationer, at udvikle kom- munikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner, hvor forløbet også tager udgangspunkt i for eksempel barnets kulturelt betingede ressourcer.

​ Forholdet mellem omsorgsgiver og barn har afgørende betydning for udvikling af barnets biologiske, psyko-sociale og mentale potentialer.

Efter ICDP indeholder omsorg for børn og unge tre elementer og der arbejdes i teorien med otte samspilstemaer. 

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål og mangler svar, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan få fat i os alle ugens hverdage, enten på telefon eller e-mail. Har du akutte spørgsmål eller problemer, så henvend dig på telefonen, så vender vi tilbage til dig.

Børne- og ungehjemmet Mosegaarden

Egebjergvej 7, 4800 Nykøbing F

Telefon: 51 90 02 02

E-mail: uffe@mosegaarden.eu